A Szeretet Misszionáriusai M.C.

(Missionaries of Charity)

Alapította az albán származású Kalkuttai Teréz anya Kalkuttában, 1950-ben.
Teréz anyaTeréz anya


A kongregációt segítő munkatársak Nemzetközi Társulata 1954-ben jött létre. A Szeretet Misszionáriusai mellett Teréz anya szemlélődő közösséget is alapított: Az Ige Nővérei kontemplatív ág 1976-ban született meg.

1989-es adatok szerint a Szeretet Misszionáriusainak száma 2873 (több mint félezer újonccal); kereken 50 országban működnek, több mint 350 alapításban.

Az ismert hármas fogadalomhoz a nővérek egy negyediket csatolnak: a szegények között is a legszegényebbeket akarják szolgálni. Lelkiségüket a radikális szegénység, a szemlélődő ima, az élet tisztelete jellemzi. Hiszik és vallják, hogy Krisztust szolgálják minden emberben.


Teréz anya II. János Pál pápávalTeréz anya II. János Pál pápával
Ennek megfelelően választják meg apostoli munkaterületüket. Legszívesebben nyomornegyedekben telepszenek meg. Jövedelmük nincs, adományokból élnek és látják el szegényeiket. Leprásokat gondoznak (főképp ázsiai országokban), menedéket adnak haldoklóknak, gyógyult leprásoknak rehabilitációs központokat állítanak, elhagyatott gyermekeket gyűjtenek össze, otthont nyújtanak nekik, alkoholistákat és kábítósokat gondoznak, tanítják a természetes születésszabályozást. Újabban készséggel vállalják AIDS-.betegek ápolását is.

Fehér ruhát és kéksávos indiai szárit viselnek,vállukon kicsi kereszttel. Így szolgálnak New Yorkban és Damaszkuszban, Párizsban és Moszkvában.

Anyaházuk:
54 Lower Circular Road
Calcutta 700016, India
Tel.: 033-297-115

Teréz anya nővérei Magyarországon 1989-ben telepedtek meg.
Címük: 2030 Érd-Parkváros, Nyírfa u. 10.


Teréz AnyaTeréz Anya
Napi imájuk:

"Urunk, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon szolgálhassuk embertársainkat, akik szegénységben és éhségben élnek és halnak meg. Add meg nekik a mai napon a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, s a mi megértő szeretetünk által adj nekik békét és örömet.
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek; ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét; ahol egyenetlenség, oda egyetértést; ahol tévedés, oda igazságot; ahol kétely, oda hitet; ahol kétségbeesés, oda reményt; ahol sötétség, oda fényt; ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigaszra várjak; inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak; inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, nekünk is megbocsátanak, és ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen."