Engesztelő ima, amelyet Natália nővértől kért az Ég

Hozzád kiáltunk, Úristen,
Jézus szent nevében,
Jézus szentséges Vére által,
Jézus szentséges Szíve által,
Szűz Mária szeplőtelen Szíve által,
amíg meg nem könyörülsz rajtunk.
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!
Szent Isten! Szent, erős Isten!
Szent és halhatatlan Isten!
Könyörülj rajtunk és az egész világon! Amen.
Istenem, hiszek benned, és imádlak téged,
remélek benned, és szeretlek téged.
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek,
nem remélnek benned és nem szeretnek téged.

Fohász: Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál velünk!