Engesztelés a káromkodás bűne miatt

Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve,
áldott legyen szentséges Szíve,
áldott legyen drága, szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló szentlélek!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybemenetele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos Jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben! Amen.

Dicsőség az Atyának,
dicsőség a Fiúnak,
dicsőség a Szentléleknek
a Szeplőtelen Szűz, a Világ Győzedelmes Királynője által, most és mindörökké. Amen. Alleluja.