P. Cirill imája: A prágai Kis Jézus

Oh kisded Jézusom, hozzád folyamodom
És Szűzanyád által, esdve fohászkodom.
Ezen szükségemben segíts meg engemet,
Mert hiszen hatalmas segítő szent kezed.

Minden reményemet Tebeléd helyezem,
Engedd, hogy kegyelmet találjak szíveden.
Szeretlek Tégedet szívemből, lelkemből,
Szabadíts meg kérlek, engem bűneimből.

Fogadom, hogy Téged soha meg nem bántlak,
S teljes életemben Téged hűn szolgállak.
Fölajánlom Neked testemet, lelkemet,
Szent szolgálatodba fogadj be engemet.

Szívesen viselem Érted keresztemet,
Ki mindhalálig szerettél engemet.
Szeretem Éretted felebarátomat,
Amint parancsolád, mint önmagamat.

Óh, Kisded Jézusom, borulva imádlak,
S hatalmas voltodért Téged szívből áldlak.
Szabadíts meg engem ezen szükségemből,
Hogy hálát zenghessek Tenéked lelkemből.
Add, hogy Máriával s Szent Józseffel mennyben,
Láthassalak Téged angyalid körében.
Ámen.