Zarándokhelyek

Lurdesi búcsújárás

Hiszekegy...
Szűz Mária hisszük a Te első megjelenésed titkait, melyeket kijelentettél február 11-én, csütörtöki napon.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
- Gyümölcse Jézus anyja Márai, aki megjelentél
Lurdesben, jelenj meg nekünk is most és halálunk óráján. Ámen.

Ébredj szívünk, ébredj lelkünk,
Szűz Mária itt van köztünk.
Reánk vigyáz Szűz Mária,
Kezünkben van olvasója.
/Gyertyavilág felemelve,
Lánggal ég a szívünk vele/

2. zsoltár

Én a magasságból jöttem ide tihozzátok, második jelenésem történt február 14. napján.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Második megjelenésed,
ünnepeljük szent emléked.
E szent búcsú virágozzon,
Szívünk, lelkünk lángadozzon./Gyertyavilág felemelve,
Szentolvasó legyen vele/

3. zsoltár

Harmadik megjelenésedre kérünk Szűz Márai, amelyet mondották február 18. napján.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Az ígéret szent emléke,
A harmadik megjelenésedre.
Gyönyört hintve szór a világ,
Mária jó édesanyánk.
/Égő gyertya felemelve,
Szent olvasó legyen vele/

4. zsoltár

Negyedszer is megjelentél lurdesi Szűz Mária, amelyet mondottál február 19. napján: bűnbánat, bűmbánat.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Nincsen ennél szebb, kedvesebb,
E világon érdemesebb.
Mint aki ezt követi,
Szűz Máriát így dicséri.
/Koronázza e búcsúnkat,
Emeljük fel most gyertyánkat/

5. zsoltár

Búcsújáróhelyek


Tartalom átvétel