Megszabadítás-rózsafüzér

1. Keresztvetés.
2. Jöjj, Szentlélek Úristen...(ének)
3. Hiszek egy Istenben...

Úr Jézus, Te azt mondottad: "Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek." (Jn 8,36) Ezzel a bizalommal fordulok Hozzád.

(A nagy szemekre mondjuk:)
Jézus, akit Te megszabadítasz, az valóban szabad lesz!

(A kis szemek mindegyikére hittel szólítjuk Jézust:)
Jézus, könyörülj rajtam! (férjemen, feleségemen, gyermekemen, testvéremen...)
Jézus, gyógyíts meg/ (gyógyítsd meg őt!)
Jézus, ments meg! (mentsd meg őt!)
Jézus, szabadíts meg! (szabadítsd meg őt!)

(Végül forduljunk bizalommal a Szűzanyához:)

Oltalmad alá futunk Istennek Szent Anyja,
Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk. Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak.
Ámen.

(Mindig csak egy szándékra mondjuk. Ne kételkedjünk abban, hogy az Úrt Jézus meghallgatja imáinkat, és megadja nekünk, vagy neki, ami az Isten akarata szerint javunkra válik. Amikor befejeztük az imát, köszönjük meg Jézusnak mindazt az áldást, amit ránk áraszt, és azokra, akikért közbenjárunk. Ha ebből egy teljes rózsafüzért elmondunk, 205-ször ejtjük ki Jézus nevét.)

/Mexikóból Róna Gábor jezsuita atyán keresztül/