XXI. század

265. XVI. Benedek 2005 -
XVI. BenedekXVI. Benedek

XVI. Benedek pápa 2008.május 1-énXVI. Benedek pápa 2008.május 1-én